Far & Son

 

Fotografi på aluminium og trefiner
60 x 40 cm
Opplag 5 +1

kr 15.000