Hennie Ann Isdahl
Deep Inhale / Sweet Exhale
05.05 – 5.06 
Buer Gallery 

I separatutstillingen ‘Deep Inhale / Sweet Exhale’ presenterer Hennie Ann Isdahl en serie nye malerier og skulpturer. Verkene fokuserer på å fange pusten som sirkulerende, frigjort energi i solid og synlig form, og er satt i sammenheng med en oversettelse av hverdagslige overflater og byens psykogeografi til lagvise monokromer. Som vi har sett før gjennom Isdahls kunstneriske karriere, fremstår fargen, i både konkret og immateriell forstand, som en selvstendig meningsbærer i utstillingen.

I serien ‘Breathing Horizons’, tolv semi-monokrome malerier, er det som fremstår som digitalt produserte fargeskalaer i virkeligheten close-ups av håndlagede komposisjoner som så er blitt fotografert, forstørret og trykket på aluminium. Ved første øyekast kan verkene fremstå som et tilfeldig møte mellom farger, men en omfattende prosess ligger bak hvert verk. Isdahl arbeider frem den spesifikke identiteten og sammensetningen av særegne toner hun er ute etter som i en musikalsk komposisjon, fra forførende harmonisk eye candy til det truende og “off-key”. Fargeskalaene maner frem et bilde av en repeterende pustende livskraft som til syvende og sist også har generert arbeidene.

I skulpturene ‘City Love’ og en ‘En ny etasje’ har Isdahl for første gang benyttet leca-blokker som byggesteiner i sine stabelskulpturer. Isdahl bygger opp sine arbeider med monokrome overflater, der hun stabler malte og umalte treplater, betong, aluminium og formica, i lag på lag. Serialiseringen i Isdahls akkumulerte monokromer er ikke så mye et minimalistisk statement som en mer uttalt demonstrasjon av de arkitektoniske flatene vi omgir oss med i dagliglivet og tilstedeværelsen av romlig abstraksjon.

I ‘One One Direction Direction’ og ‘Nye Avveier’ er arbeidenes overflater dekket med synlige penselstrøk, et personlig avtrykk og en sjeldenhet i Isdahls karriere til nå, hun har en preferanse for monokrome, tilsynelatende industrielt produserte flater, som readymades, med skarpe kanter. Gjennom sine verker undersøker Isdahl det skulpturelle i maleriet og det maleriske i skulpturen, der hvor nye mellomposisjoner kan oppstå. I utstillingen møter vi også en rekker «duoer»;  ‘Slim thick duo,’ ‘Møte i rommet (Meeting in space)’, og ‘To livsaldre’, der to komposisjoner er satt i dialog med, eller løsrevet fra, hverandre.

Hennie Ann Isdahl er utdannet fra Vestlandets kunstakademi (Kunsthøgskolen i Bergen) og École Nationale Supérieure Des Beaux-Arts de Paris i Paris, Frankrike. Hennes arbeider har vært utstilt på Museet for samtidskunst (innkjøpt), Gøteborg Kunstmuseum, Fundacao D. Luis i Cascais, Portugal og KODE kunstmuseum i Bergen, og hennes permanente monumentale veggarbeider i det offentlige rom er å finne blant annet på Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

Velkommen til åpning 5.mai kl.18.00 – 20.00! 

Få siste nytt fra galleriet. Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Buer Gallery
Hoffsveien 40 B
0275 Oslo 

Onsdag-fredag 12-18
Lørdag-søndag 12-16
Mandag-tirsdag etter avtale